• သိဒၶိရွင္ ဝါဆိုျခင္း
Share this:
သိဒၶိရွင္ ဝါဆိုျခင္း
Brand Other
SKU TDSTK024
Made In Myanamr
Stock Status In stock   (3 Pcs)
Waiting Time
Original Price 25,000.00  MMK
Price 25,000.00  MMK
Delivery Time

2-3 Business days in office hours

Return Policy

7 days Return Policy ( In Yangon)

14 days Return Policy (Outside of Yangon)

 

Change Of Mind Is Not Applicable 

Product Detail

Name                            : သိဒၶိရွင္ ဝါဆိုျခင္း

Quick View                    : ႀကိမ္ျခင္းျဖင့္ ေသသပ္စြာထုတ္ပိုးထားေသာ သကၤန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Tag                               : သကၤန္းျခင္းမ်ား

Item specifics                : ႀကိမ္ျခင္း၊ (တရုတ္စီ၀ိုင္စီသကၤန္း၊ ဒန္ကိုင္းထီး၊ ေႏြစီးဖိနပ္၊ စီ၀ိုင္စီပဌာန္းယပ္၊ ဝါဆိုဖေယာင္းတိုင္၊ ခါးပန္းႀကိဳး)

Description                    : သပ္ရပ္ေတာင့္တင္းေသာ ျခင္းမ်ားတြင္ သကၤန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို စနစ္တက် ထည့္သြင္း၍        

                                      ပလပ္စတစ္အၾကည္မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ ၍ ေကာင္းမြန္စြာထုတ္ပိုးထားရွိေသာေၾကာင့္ သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူျခင္း၊ အလြယ္တကူ

                                     ပြင့္မထြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလွဴပြဲ၊ ကထိန္ စသည့္ ပြဲမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ အသံုးျပဳ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Related Products