“လျှော့ဈေးပစ္စည်းများ” အတွက် “Lip” ထဲတွင် ပစ္စည်း 3 ခု တွေ့ရှိသည်
DISCOUNT ( 50% )
7,000.00  ကျပ်  
3,500.00  ကျပ်
DISCOUNT ( 29% )
1,700.00  ကျပ်  
1,200.00  ကျပ်